Text
Författare: Sparre, Carl (1723-1791), Överståthållarämbetet (1634-1967). Stockholms stadsmuseum

Öfwer-Ståthållare Embetets Kungörelse, angående den öfwerflödiga snöns skottande och bortförande från gatorne här i staden, wintertiden. Gifwen Stockholm then 7 januarii 1783.

En kungörelse från överståthållarämbetet som förbjuder att snön skottas till mitten av gatan där den vållar besvär för alla som ska gå där. Husägarna uppmanas att skotta snön mot husen istället. 1 sida. Frakturstil.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad