Text

"Mördare." - pamflett om Gustaf Mannerheim inför dennes Stockholmsbesök 1919

Våren 1919 besökte Gustaf Mannerheim, i rollen som nybliven finländsk riksföreståndare, Stockholm.

Mannerheims närvaro i den svenska huvudstaden var inte helt okontroversiell. Inom stora delar av den svenska arbetarklassen sågs Mannerheim, p.g.a. sina insatser på den vita sidan under det just avslutade finska inbördeskriget, som en klassfiende av rang.

Pamfletten till höger, som ”utkastades på gatorna i Stockholm /…/ af sossarna” inför Mannerheims besök, är en enda lång smädelse av den finländske generalen och blivande nationalhjälten från svenskt vänsterhåll.

Exempel ur texten:

"Det finska proletariatets mördare och bödel, djävulen Mannerheim mottages som gäst /…/ detta blodiga vidunder, grymmare än det vildaste rovdjur - detta helvetets avskum, evigt förbannad av tusentals änkor och tjugofem tusen faderlösa barn..."

Läs hela pamfletten här.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Begravningståg Svenska brigaden 1918

Begravningståg Svenska brigaden 1918

Du skall icke mörda! [Affisch beslagtagen av polisen 1914]

Du skall icke mörda! [Affisch beslagtagen av polisen 1914]

Finska kyrkan, interiör. Minneshögtid över Finlands nationalhjälte marskalk Gustaf Mannerheim

Finska kyrkan, interiör. Minneshögtid över Finlands nationalhjälte marskalk Gustaf Mannerheim

Polisen ingriper mot misstänkt vapensmuggling i februari 1918

Polisen ingriper mot misstänkt vapensmuggling i februari 1918

Socialdemokratiska ungdomsförbundets fredskongress 1916

Socialdemokratiska ungdomsförbundets fredskongress 1916

”Fy på er, mördare” - Ture Nerman hånar Svenska brigaden 1918

”Fy på er, mördare” - Ture Nerman hånar Svenska brigaden 1918