Carl Michael Bellmans konkursakt från åren 1795-96.
Text

Carl Michael Bellmans konkursakt från åren 1795-96

Våren 1794 bysattes den då 54-årige skalden Carl Michael Bellman för obetalda skulder till krigsfiskalen Enoch Nobelius. Bysättningstiden ledde så småningom fram till en konkursprocess för Bellman. Den inleddes med en så kallad inställelsedag (proklamadag) för konkursboets samtliga borgenärer (de som lånat ut pengar till honom) den 12 januari 1795. Bellman dog dock en knapp månad senare den 11 februari 1795. Konkursen avslutades året därpå. Bellman och hans hustru och barn bodde vid den här tiden i hörnet av Lilla Munklägersgatan och Gamla Brogatan i kvarteret Braxen. Konkursen handlades vid stadens rådhus som var beläget i Bondeska palatset vid Riddarhustorget. Via länkarna intill kan du läsa hela konkursakten. Akten består av inledning, proklamaanslag, borgenärsförteckning, inlagor, skrivelser och skuldsedlar m.m. Filen med hela konkursakten är stor och kräver en snabb dator och bredbandsuppkoppling. Texten är handskriven och svårläst men hela konkursen finns detaljerat beskriven i Marianne Nyström, Lovisa Bellman född Grönlund. En bok om Carl Michael Bellmans hustru, Stockholmia Förlag, Stockholm 1995, s. 198-219. På sidan 293 finns dessutom en avskrift av traktören Abraham Fischers krognota från 1795 (motsvarar originalsidan 159 i konkursakten, pdf-sida 74 i hela akten och pdf-sida 5 i del 6 av 6).

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Bellman var där : en vägvisare till Bellmansmiljöer i och kring Stockholm / sammanställd av Marie Louise Andersén m.fl. och med fotografier av Julio Rito

Bellman var där : en vägvisare till Bellmansmiljöer i och kring Stockholm / sammanställd av Marie Louise Andersén m.fl. och med fotografier av Julio Rito

Bellmans krognota

Bellmans krognota

Carl Michael Bellman
Tema

Carl Michael Bellman

Carl Michael Bellman brukar räknas in bland våra nationalskalder. Han föddes 1740 på Södermalm och levde hela sitt liv i Stockholm. I sina visor beskriver han ofta scenerier och pl…

Carl Michael Bellmans lilla cittra

Carl Michael Bellmans lilla cittra

Fågelteckning, steglitsa. Målad af Carl Michael Bellman år 1752 och förärad hans Syster Fru Arrhén von Kapfelman

Fågelteckning, steglitsa. Målad af Carl Michael Bellman år 1752 och förärad hans Syster Fru Arrhén von Kapfelman

Parentation öfver C. M. Bellman hållen i Punchiologiska faculteten i Upsala 1796.

Parentation öfver C. M. Bellman hållen i Punchiologiska faculteten i Upsala 1796.

Sanningens röst från gäldstugan i Stockholm

Sanningens röst från gäldstugan i Stockholm