Ritning

Bellmanhuset. Stamhus för Par Bricole

Underlag för bygglov år 1940, fastigheten Urvädersklippan mindre 8. Innehåller tomtkarta samt planritningar och fasadritningar. 3 bilder. Bellmanhuset visas den första söndagen i varje månad (i november den andra söndagen). Huset har en egen webbplats som du når via länken nedan. Ordenssällskapet Par Bricole, som äger huset, nås via den andra länken. Även den längst ner på den här sidan.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Bellman var där : en vägvisare till Bellmansmiljöer i och kring Stockholm / sammanställd av Marie Louise Andersén m.fl. och med fotografier av Julio Rito

Bellman var där : en vägvisare till Bellmansmiljöer i och kring Stockholm / sammanställd av Marie Louise Andersén m.fl. och med fotografier av Julio Rito

Bellmanhuset  (Urvädersklippan mindre 8)

Bellmanhuset (Urvädersklippan mindre 8)

Bland ordensbröder, goodtemplare och frälsningssoldater / Claës Lundin

Bland ordensbröder, goodtemplare och frälsningssoldater / Claës Lundin

Dansbok från 1790-talet. Tour-bok 1797

Dansbok från 1790-talet. Tour-bok 1797

I den musikaliska verlden / Claës Lundin

I den musikaliska verlden / Claës Lundin

Ordens-Sällskap och Klubbar / Claes Lundin, August Strindberg

Ordens-Sällskap och Klubbar / Claes Lundin, August Strindberg

Urvädersklippan Mindre 8

Urvädersklippan Mindre 8