Ritning
Arkitekt: Stadsingenjörskontoret, Stockholms stad . Stockholms stadsarkiv

Bellmanhuset. Stamhus för Par Bricole

Underlag för bygglov år 1940, fastigheten Urvädersklippan mindre 8. Innehåller tomtkarta samt planritningar och fasadritningar. 3 bilder. Bellmanhuset visas den första söndagen i varje månad (i november den andra söndagen). Huset har en egen webbplats som du når via länken nedan. Ordenssällskapet Par Bricole, som äger huset, nås via den andra länken. Även den längst ner på den här sidan.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad