Blå emaljskylt.
Foto
Fotograf: Samfundet S:t Erik. Stadsmuseet i Stockholm

Bellmanhuset (Urvädersklippan mindre 8)

(texten kommer från en skylt som finns uppsatt på Urvädersgränd 3, Södermalm)

uppfördes i korsvirke efter den stora branden i Katarina församling 1723 och tillbyggdes 1764. Borgarhus av denna enkla typ var tidigare vanliga. Carl Michael Bellman bodde 1770–1774 i vindsvåningen och skrev här en stor del av Fredmans epistlar. Huset köptes 1938 av ordenssällskapet Par Bricole, där Bellman var den förste ordensskalden. Det restaurerades 1940, varvid fönstren minskades till ursprunglig storlek, vindsrummen återställdes och en högtidssal byggdes till bakom planket. Par Bricole har här sitt kansli och visar huset efter överenskommelse. Det blev byggnadsminne 1969.

THE BELLMAN HOUSE, so-called because the poet Carl Michael Bellman lived here from 1770 to 1774, was built in 1723 and extended in 1764. It now houses the Par Bricole Society of which Bellman was a founding member. 

Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.
Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad