Ritning
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Urvädersklippan Mindre 8

Underlag för tillbyggnad år 1764. Äldre beteckning: Urvädersklippan 109. Beställare: Inspektor Simberg. Tillbyggnad av tvåvånings korsvirkeshus. Godkänd av C.H. König. Du kan öppna ritningen som en PDF via länken nedan. Utdrag ur boken Sällskapet Par bricole 200 år av Ivar Öman, red. (Stockholm, 1978), s. 200ff: "Den nuvarande tomten nr 8 i Urvädersklippan mindre, som kvarteret hetat sedan 1778, bestod tidigare av två tomter. Vid den svåra eldsvåda, som den 1 maj 1723 härjade en stor del av Katarina församling, avbrändes så gott som helt och hållet de gamla träbyggnaderna i detta och angränsande kvarter. Endast en eller annan murad stenkällare samt skorstensstockarna fanns kvar. De båda tomterna ägdes då av hovslagaren Adam Wollman, som hade förvärvat dem 1716. Ganska snart efter branden började Wollman uppföra en ny byggnad i stället för den nedbrunna gården. Byggnaden hade samma omfattning som den nuvarande men endast bottenvåningens murar var uppförda av sten. [...] Hösten 1763 inköptes den Wollmanska fastigheten av inspektorn vid Stora Sjötullen Sven Simberg, som friköpte tomterna av staden och omedelbart påbörjade en om- och tillbyggnad av fastigheten. Hösten 1764 stod byggnaden färdig i det skick den i allt väsentligt blivit bevarad till våra dagar." Carl Michael Bellman bodde i huset åren 1770 till 1774. Huset är sedan 1969 förklarat som byggnadsminne.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad