Litteraturtips
Upphov: Okänd. Stockholms stadsbibliotek

Bellman var där : en vägvisare till Bellmansmiljöer i och kring Stockholm / sammanställd av Marie Louise Andersén m.fl. och med fotografier av Julio Rito

En liten bok om platser som förknippas med Bellman, med ett stycke text om och ett foto från varje plats samt teckningar. Ur inledningen: "Den här boken vill ge tips och anvisningar om ett antal Bellmansmiljöer i och kring huvudstaden. Därmed menas de platser som Bellman - stadens kända poet - enligt amiralen Tersmedens memoarer - beskrev i sin diktning eller på annat sätt kom i nära kontakt med. Framför allt rör det sig om miljöer som har bevarat åtminstone något inslag från skaldens tid." 182 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad