Text
Författare: Strindberg, August (1849-1912), Lundin, Claës (1825-1908). Stadsmuseet i Stockholm

Ordens-Sällskap och Klubbar / Claes Lundin, August Strindberg

August Strindbergs och Claes Lundins bok Gamla Stockholm kom ut 1882. Läs här om ”föreningslivet” på framförallt 1700- och 1800-talet i Stockholm – d.v.s. om ordenssällskap och klubbar.

Kapitlet har underrubrikerna: Fråssarne. — Politiska klubbar. — Gula knapparne. — Augustibröderne och Svenska Botten. — Awazu och Wallassis. — Grefve Ekeblad och 27 supar kanelbränvin. — Frimurare. — Utile Dulci. — Timmermansorden. — Poppe och Barfod. — Coldinuordens höga anor. — Firmament-ordens rixstjernor och konstellationer. — Reuterholm och hands adepter. — Metatron. — Illuminater och Asiatiska bröder. — Johanniter. — Par Bricole. — Bränvinsorden. — Svea-orden. — Neptuni-orden. — Gröna Rutan. — Bellmanska Sällskapet. — Amaranther-orden. — Innocence-orden. — Dramatiska Akademien. — Nytta af Enighet. — Aurora. — Polymnia. — Thalia. — Redliga Svenskar. — Redliga Förbundet. — Sällskapet. — Lilla sällskapet. — Bildningscirkeln. — Konstnärsgillet. — Gröna Stugan.

Kapitlet är 38 sidor och illustrerat.

Se även länken till posten där bokens alla kapitel finns tillgängliga.

Utdrag ur Lundin, Claes, & Strindberg, August, Gamla Stockholm. - 1882. - S. 428-465

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad