Foto
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Karl Oskar Medin. Ledamot av stadsfullmäktige 1906-1910

Karl Oskar Medin var, vid sidan om sin politiska gärning, en inflytelserik barnläkare och innehade positionen som överläkare vid Allmänna Barnhuset under 28 år, från 1884 till 1912.

Fotografiet är hämtat ur: Minnesskrift vid Stockholms stadsfullmäktiges 50-årsjubileum, 1863-1913, Stockholm 1913, s. 183.

Där finns även följande korta information om Karl Otto Medin:

KARL O S K A R MEDIN

F. å Dylta bruk i Närke 1847 14/8. Stud. i Upps. 67; med. lic 76, med. doktor 80. Underläk. vid Allm. barnhuset i Stockholm 76-80. Docent i pediatrik vid Karol. inst. därst. 80. E. o. professor i samma ämne 83 och ord. professor samt öfverläkare vid Allm. barnhuset 84-12. Stadsfullm . 04- 10. Ordf. i hälsovårdsnämnden och led. af mantalsnämnden fr. 06. K. N. O. 1 kl.; K. V. O 2 kl.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad