Text
Författare: Günther, Carl Gustaf. Stadsmuseet i Stockholm

Sanningens röst från gäldstugan i Stockholm

Betraktelser från Gäldstugan på Hornsgatan 74 i Stockholm, där författaren tillbringat nära ett halvår. På gäldstugan, även kallat bysättningshäktet eller bysis, satt skuldsatta personer bakom galler på order från sina långivare.

Författaren angriper de dåtida lagarna som gav långivare rättigheten att kunna beröva en skuldsatt person friheten. "Genom ofannämna omständigheter kan en skuldsatt person nu försättas uti en belägenhet, liknande de lefvande begrafnes, dock så till vida mångfaldigt värre, som hela menskligheten löper till för att befria den sednare ur sin graf, då deremot mot samma menskligthet stundom tycktes öfvergiva de bysatta..." Miljön inne i gäldstugan kritiseras också, där "olyckliga offer oboteligen förvandlas till dårhushjon." 20 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad