Bellmans krognota. Krognotan, som är obetald, visar att Carl Michael Bellman stod i skuld till Nils Otter för bland annat nio buteljer rhenskt vin, två buteljer ”Mosell win”, en butelj fin arrak samt förtäring.
Krognotans framsida.
Krognotans baksida.
Text

Bellmans krognota

I Riksarkivet Marieberg förvaras vad som sägs vara det enda kända bevarade arbetsmanuskriptet av skalden Carl Michael Bellman. Det är undertecknat ”hof. Secret: Bellman” och är – kanske föga förvånande – nedtecknat på baksidan av en krognota.

Notan är daterad och undertecknad den 31 december 1787 av källarmästaren Nils Otter, som förestod källaren Duvan som vid tiden låg i hörnet av Stora Gråmunkegränd och Västerlånggatan i Gamla stan i Stockholm. Duvan hade tidigare skötts av vinhandlaren Martin Bellman (1667-1706), en bror till Bellmans farfar, och efter hans död av Martin Bellmans änka, Maria Newe. Krogen låg då på Österlånggatan, innan den 1771 flyttade till Västerlånggatan och kvarteret Mercurius.

Krognotan, som är obetald, visar att Carl Michael Bellman stod i skuld till Nils Otter för bland annat nio buteljer rhenskt vin, två buteljer ”Mosell win”, en butelj fin arrak samt förtäring.

Arbetsmanuskriptet på baksidan av krognotan är en översättning av en italiensk sonett skriven till Gustav III:s ära. Den svenske konungen hade 1784 besökt Rom, inbjuden av abbé Domenico Michelessi. Där blev han medlem av kultursällskapet Accademia degli Arcadi, grundat i Rom 1690 ”av åtskilliga vittra män” och med drottning Kristina som en av sällskapets tidiga beskyddare. Sonetten, liksom ett tal till Gustav III, skrevs av en av akademins ledamöter, poeten Gioacchino Pizzi. De italienska texterna översattes sedan av Carl Michael Bellman.

Gioacchino Pizzis hyllningsskrivelser, tillsammans med Bellmans krognota och översättningar, finns bevarade bland Skrivelser till konungen, Skrivelser till Gustav III, vol. 1.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

 Carl Michael Bellman : nymfer och friskt kalas / Edvard Matz

Carl Michael Bellman : nymfer och friskt kalas / Edvard Matz

Bellman var där : en vägvisare till Bellmansmiljöer i och kring Stockholm / sammanställd av Marie Louise Andersén m.fl. och med fotografier av Julio Rito

Bellman var där : en vägvisare till Bellmansmiljöer i och kring Stockholm / sammanställd av Marie Louise Andersén m.fl. och med fotografier av Julio Rito

Bellmans dödsmask

Bellmans dödsmask

Carl Michael Bellmans konkursakt från åren 1795-96

Carl Michael Bellmans konkursakt från åren 1795-96

Carl Michael Bellmans lilla cittra

Carl Michael Bellmans lilla cittra

Nytt i Stockholmskällan
Tema

Nytt i Stockholmskällan

Stockholmskällans databas fylls hela tiden på med historiskt källmaterial från våra museer, arkiv och bibliotek. Här hittar du senast publicerade.

Parentation öfver C. M. Bellman hållen i Punchiologiska faculteten i Upsala 1796.

Parentation öfver C. M. Bellman hållen i Punchiologiska faculteten i Upsala 1796.