Text
Författare: Sandel, Maria (1870-1927). Stockholms stadsarkiv

Maria Sandel skriver till Anna Lindhagen som åkt ur stadsfullmäktige

Efter tolv år i som ledamot i stadsfullmäktige blev Anna Lindhagen inte återvald efter att Socialdemokratiska arbetarepartiet inte upptagit henne som kandidat på partiets officiella valsedel. Innan valet upprättade hennes supporter en alternativ valsedel där hon stod med, men trots stort stöd kom hon alltså inte in.

Här kan du läsa en pamflett med stöd för Anna Lindhagens kandidatur 1923.

En av de som var besvikna över Lindhagens motgångar var författaren Maria Sandel. I det här brevet till Lindhagen skriver hon:

Kära Anna Lindhagen!

Hur många år ha nu gått sedan vi träffades ju just! Vi ha blivit gamla kvinnor, men min tillgifvenhet för dig har trotsat tiden och jag tror att vi ofta träffats i tankarna när något vackert och rättfärdigt mött.

Du har säkert icke haft det gott alltid, särskilt under denna sista tid… Det är en nedrig otack arbetarpartiet visat dig. Jag är alldeles utan bekanta eller förbindelser så jag vet intet om orsaken, men något så när har jag ju följt med din offentliga verksamhet och dömer därefter.

Och orättvisan mot dig är uppenbar. Inte heller var Socd:s hållning den bästa – det varslar illa för framtiden partiets uppenbara vilja att mota intresset och dugligheten ur andra samhällslager än arbetarens. Gud vet att jag skulle haft inlägg klart i rappet under valhetsen, om mina ord hade det allra minsta inflytande, och jag ber dig tro att det då skulle varit egnat att klargöra betydelsen av ditt arbete och din goda vilja. –

Hur är din annars. Malin Fahlstedt har gått bort och det var gott för henne. Anna Bellander träffade jag sist 14e Skrev till henne för ett par år sedan men hon har ej svarat. Några arbetarbekanta har jag icke – ej en familj – och inga andra heller Det har varit så i flera år; ensamheten och jag äro mycket goda vänner.

Hälsning och en varm välgångsönskan till dig från din gamla vän
M. S-l.

Med hjälp av kuvertet kan brevet dateras till 19 april 1923. På baksidan har Maria Sandel även skrivit sin adress - dåvarande Mariebergsgatan 1. De baracker som låg där då hade fastighetsbeteckningen Brynjan 2.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad