Föremål
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Arbetsmaterial, från Siewertz konditori

Diverse arbetsmaterial från Siewertz konditori:
- ett spiralblock med handskriven text, bl.a: ”Texten är pricken över i vid tårtganeringen. Hur bra garneringen än är, om texten inte är vacker så blir helhetsintrycket förstört. ”
- ett antal handskrivna lappar, bl.a. en med texten ”Kupongfritt AMORINER”
- tre mindre pärmar, en med texten ”AB KONDITORITJÄNST” och en med texten ”BAKBOKEN” på ryggen
- ett par böcker, bl.a. en med titeln ”NYA MARSIPANFIGURER”
- en lapp med tryckt text med information om att varuskatten har gått upp
- ett fotografi med flera bagare
- ett antal mindre anteckningsböcker
- papperspåsar med Siewertz konditoris logotype

Siewertz konditori låg 1908 till 1976 på Karlavägen 60 (kv. Ynglingen 11). I bottenvåningens butikslokal hade konditor C Svensson etablerat sig redan 1904, men namnet kom till då Gunnar Siewertz tog över rörelsen 1908. Gunnar och tre bröder till honom kom ursprungligen från Luleå och alla fyra öppnade egna konditorier i Stockholm.

1927 togs verksamheten över av Gunnars närmaste medarbetare Helge Hermansson och från 1948 av Gunnar Strömberg, även han tidigare medarbetare. Gunnar Strömberg innehade konditoriet ända till stängningen 1976. De sista åren arbetade han helt själv, men lyckades ändå ha ett imponerande brett utbud till försäljning med bl.a. ett 20-tal olika bakelsesorter och 12 olika tårtor, förutom ordinarie småkakor och matbröd.

Inför nedläggningen 1976 genomförde Stockholms stadsmuseum med Strömbergs hjälp en inventering av lokalerna, utrustningen och de hundratals arbetsmomenten. 1977 fick Stadsmuseet också möjlighet att fritt välja bland inventarierna som en gåva från Försäkringsbolaget Ansvar. Resultatet blev en konditorihistorisk samling om nästan 900 föremål, varav ett urval visas här.

Tillhör Stockholms stadsmuseums samlingar.
Gåva från Försäkringsbolaget Ansvar 1977.

Foto: Maria Magnusson, SSM

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad