Foto
Fotograf: Haarstad, Ragnhild (f. 1935). Stockholms stadsmuseum

En bagargesäll visar upp en plåt med bullar

Uppdaterad