Föremål
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Glassform, från Siewertz konditori

Material: tenn

Glassform av gjutet tenn.

Siewertz konditori låg 1908 till 1976 på Karlavägen 60 (kv. Ynglingen 11). I bottenvåningens butikslokal hade konditor C Svensson etablerat sig redan 1904, men namnet kom till då Gunnar Siewertz tog över rörelsen 1908. Gunnar och tre bröder till honom kom ursprungligen från Luleå och alla fyra öppnade egna konditorier i Stockholm.

1927 togs verksamheten över av Gunnars närmaste medarbetare Helge Hermansson och från 1948 av Gunnar Strömberg, även han tidigare medarbetare. Gunnar Strömberg innehade konditoriet ända till stängningen 1976. De sista åren arbetade han helt själv, men lyckades ändå ha ett imponerande brett utbud till försäljning med bl.a. ett 20-tal olika bakelsesorter och 12 olika tårtor, förutom ordinarie småkakor och matbröd.

Inför nedläggningen 1976 genomförde Stockholms stadsmuseum med Strömbergs hjälp en inventering av lokalerna, utrustningen och de hundratals arbetsmomenten. 1977 fick Stadsmuseet också möjlighet att fritt välja bland inventarierna som en gåva från Försäkringsbolaget Ansvar. Resultatet blev en konditorihistorisk samling om nästan 900 föremål, varav ett urval visas här.

Tillhör Stockholms stadsmuseums samlingar.
Gåva från Försäkringsbolaget Ansvar 1977.

Foto: Maria Magnusson, SSM

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad