Foto

Flygbild över Aspudden

Aspuddens bostadshus från 1910-talet kantar Hägerstensvägen.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Stenstaden
Tema

Stenstaden

1600-talets arkitekter ville ha raka gator. Kvarteren i stadsplanen ser ut som rutor. Så här planerades Stockholm under mer än 200 år.