Foto

Tjärhovsgatan österut från Renstiernas Gata

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Stenstaden
Tema

Stenstaden

1600-talets arkitekter ville ha raka gator. Kvarteren i stadsplanen ser ut som rutor. Så här planerades Stockholm under mer än 200 år.