Kärleksbrev till Robert Thurgren 1894
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Kärleksbrev till Robert Thurgren 1894

Robert Thurgren hade begått flera brott och flyttat runt mellan olika platser i världen. Bland handlingarna i en polisutredning finns ett kärleksbrev bevarat som skickats till Robert från hans flickvän Augusta. När hon skrev brevet, i november 1894, befann sig Robert i New York. Året efter gjorde han ett inbrott i Gamla stan, där han skottskadade två personer. För detta dömdes han till tio års straffarbete.

Läs det renskrivna kärleksbrevet från Augusta här:

”Stockholm 13/11 1894

Min lilla älskade Robert Jag får tacka dig tusende gånger för brefven jag hafver bekommit ifrån dig villket är det högaste jag äger här i värden, Vet du min lilla älskade Robert att jag trodde alldrig att jag kunde uthärda till den stund att jag fick höra något från dig. Jag skall säga dig att nu har jag flyttat från Kungsholmen men jag hafver ej varit der sedan jag flyttade så jag kan ej helsa dig ifrån någon jag hafer varit så ledsen efter dig att om alla tårar vore tillsammans vore det en liten sjö kom för efvigt ihåg Robert att du har fängslat mitt hjerta för efvigt du hafver en vän i lifet som alldrig glömmer dig

Jag sitter nu i min tysta ensamhet och önskar att jag hade dig här och och i värkligheten finge samtala med dig jag talar till dig nu men du hör mig intet min älskling Jag sänder dig tusend sinom tusende kyssar men jag kan ej gifva dig så många som du gifvit mig nu men min älskade Robert jag skall väl någon gång få en kyss till af dig i värkligheten fast det nu ser mörkt ut när vi äro så långt skillda ifrån hvarandra du vill att jag skall skrifva och säga dig när vi kan komma men lilla du jag skall säga dig att jag tycker intet att vi kan resa nu förrän efter Jul när det blifver längre dagar det tycker Fru Karlen också nog kostar fru Karlen på mig resan men jag tycker intet att jag vill stå i någon tacksamhet skuld till henne

hon har sin gosse och så hafver hon sin andra man att hjelpa jag har alldrig haft någon som har hjelpt mig utan jag vill att du och jag skall vara goda för oss och intet lita så mycket på andra du skrifver att du skulle spara så mycket pengar att du skulle gifva fru Karlen när vi kommer från för min resa då är det bättre att vi dröjer litet längre och du skickar mig billjett jag kan spara sjelf till resa men jag skall hafva så mycket kläder jag hafer sparat och köpt mig en liten klocka för 35 kronor så skall jag komma till dig så får jag lof att vara stilig att du intet känner dig förnärmad jag vill så fort som möjligt komma till dig skicka mig billjett lilla Robert så fort du kan och hjelp din Augusta lita på att du gör det du aldrig ångrar här i livet min lilla Robert

Älskade du du tycker att det är roligt att hafva mitt kort men jag hafer inget kort utaf dig utan jag får hafva din bild i mitt minne och ihåg komma de stunder vi hafver haft tillsammans i mitt lilla rum du må tro att det är ovant för mig att bo som jag gör nu när jag bott ensam i tre år förut men det gör ingenting den lilla tiden går väl här också jag hoppas att den ej skall blifva långvarig jag gläder mig åt de stunder vi skall få träffas igen

Men min lilla Robert vad menade du med att den lilla blomman jag gaf dig vid din afresa när båten gick kastade du blomman på mig fast hon fallde i vattnet vet du att det sårade mig så djupt att mitt jerta kan brista jag skall helsa dig så mycket från Fru Karlen och tacka för alla helsnigar du skickade henne och hon gläder sig åt de stunder vi skall träffas i Amerika snälla du glöm intet att du har en vän i lifet det går ingen stund utan din bild sväfvar för mig snälla du skrif så fort du kan får jag höra vad du säger om du kan jelpa mig till dig nu farväl min lilla älskling jag väntar på 3 veckor bref från dig jag kysser dig nu tag emot dem när du får från din tillgifna Augusta brefvet”


 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad