Två kvinnor stenograferar på griffeltavla
Två elever på Bar-Lock-Institutet stenograferar 1947. Okänd fotograf, Stockholms stadsarkiv

Samfundet Sankt Eriks uppsatstävling

Samfundet S:t Eriks tävling för bästa gymnasieuppsats om Stockholm är ett samarbete mellan Samfundet S:t Erik, Stockholmskällan, Stadsmuseet och Historielärarnas förening.

Samfundet S:t Erik bjuder varje vår in elever i Stockholms läns gymnasieskolor att delta i en uppsatstävling. Uppsatsernas ämne och innehåll kan variera men ska utgå från platsen, staden Stockholm, igår, idag eller imorgon. Tävlingens tre vinnare får bland annat dela på tio tusen kronor. För mer information om uppsatstävlingen, kontakta Samfundet S:t Erik eller Stockholmskällans redaktion.