Foto
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Kamratföreningen Röde Hanen, arbetshästen Birger

Hästen på bilden heter Birger - han har arbetat 10 år i brandkårens tjänst. När brandkåren motoriserades såldes hästarna varefter. Birger såldes till en slaktare John E Johansson på Hötorget för 94 kronor den 14 december 1914. De sista hästarna i brandkåren var Max och Dux, de såldes den 6 juli 1916. De kostade tillsammans 2.200 kronor och såldes tillsammans med stallspiltor mm till Sven Bodén, adress Örnäs gård, Kungsängen.

Uppdaterad