Vi och vår skola. Tidning utgiven av elever vid Riksby folkskola
Text

Vi och vår skola. Tidning utgiven av elever vid Riksby folkskola

Under 1940-talet utgavs skoltidningen Vi och vår skola vid Riksby folkskola. Via länkarna intill kan du läsa två av de utgivna numren. I 1946 års tidning finns bland annat en intervju med överlärare Gunnar Blomqvist som berättar om skolans konst. Dessutom en intervju med konstnären Bo Beskow. Han beskriver hur han velat skildra mänsklighetens utveckling "från urslemmet till koncentrationslägret".

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

7-9 10 källkritiska övningar
Tema

7-9 10 källkritiska övningar

Finns det bra och dåliga källor? Det beror förstås på vad du vill ta reda på. Den här uppgiften går ut på att värdera olika källor och att ta reda på vad de kan berätta om historie…

Lektionsförslag: Tio källkritiska övningar

Lektionsförslag: Tio källkritiska övningar

Porträtt av konstnären Bo Beskow

Porträtt av konstnären Bo Beskow

Ritningar till Riksby folkskola

Ritningar till Riksby folkskola