Text
Författare: Johannesson, Lars (f. 1946), Heideken, Carl (f. 1942). Stadsmuseet i Stockholm

Stockholms folkminnen : inledning / Carl Heideken och Lars Johannesson

Folklivsforskaren Carl-Herman Tillhagen dokumenterade människors liv genom att intervjua dem, helt enkelt. Han var anställd på Nordiska museet och projektet hette Stockholms folkminnen. Han sökte upp sina "intervjuoffer" på olika hem för gamla. Det var de äldres kultur och livserfarenhet som höll på att dö ut, därför var det så viktigt att dokumentera den innan det var för sent.

Här kan du läsa ett exempel på Carl-Hermans intervjuer. Det är Anna Jonsson, född 1867, som berättar om sitt liv. Det har innehållit både hårt arbete (som bryggeriarbeterska) och nöjen (som besök på den stora Stockholmsutställningen 1897). 10 sidor. Illustrerad.

PS. Kanske känner du någon äldre person som det skulle vara intressant att intervjua?

Utdrag ur Stadsvandringar / Stockholms stadsmuseum. 11-  1988 - S. 118-127

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad