Text
Författare: Kungl. Maj:t (1790-09-13). Stadsmuseet i Stockholm

Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning, Angående Allmänna wägarnes underhållande wintertiden. Gifwen Drottningholms Slott den 13 September 1790.

I den här kungliga förordningen, underskriven av Gustav III, lagstadgas det hur vägarna ska hållas farbara även vintertid. Man talar om att varje härad (ett slags förvaltningsområde inom ett landskap) ska indelas i olika "ploglag". Varje hushåll skall, efter storlek och förmåga, bidra med ett antal arbetskarlar som plogar och håller vägarna i farbart skick. Frakturstil, 5 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad