Fasad och planritning i tusch och lavering med flera påskrifter i 1700-tals skrift
Ritning
Arkitekt: Degenaer, Johan D. Stockholms stadsarkiv

Ritning till drivhus och orangeri på Södermalm 1776

Byggnaden ritades av murmästare Johan Daniel Degenaer för repslagaren Johan Emanuel Spalkhaver, som ville bygga huset. Tomten låg troligen i hörnet Götgatan och Holländaregatan (idag Ölandsgatan) i före detta kvarteret Åsen mindre 17-18/Holland 80.

Drivhus var en äldre motsvarighet till växthus. Orangeri användes för vinterförvaring av köldkänsliga växter, t.ex. fikon- och apelsinträd som odlats i krukor. På ritningen kan vi se att det mittersta rummet ska vara ”Drifhus”. Det har något högre tak och ett stort dubbelt glasparti i fasaden mot trädgården. På vardera sidan ligger rum märkta ”orangeri”. 

Ritningen motsvarar en ansökan om bygglov. På ett och samma papper ryms både byggnadsritningar, ansökningstext och godkännande.

Var står på ritningen?

Ansökan står i nederkanten: ”Efter denna Ritning är Herr Johan Spalkhaver Sinnad att Bygga uppå des Tomt, som är Belägen på Söder och St Catarina Församling under No 80, qvarteret Hållendaren, anhåller derföre Ödmiukeligen Om Högädle Ämbets och Byggnings Collegii Aprobation [godkännande]. Stock[holm] d: 8 October 1776 Joh. Daniel Degenaer. Murmästare”.

Stadsarkitekt Carl H König har inget att anmärka och godkänner ritningen med texten: ”Wid denne dessein är icke något att ärindra.”

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad