Ritning
Arkitekt: Lindberg, Anders. Stockholms stadsarkiv

Ritning över hus i kvarteret Skansen

[Klara]; Norrmalm; Skansen; Styckgjutaregränden [=Hamngatan]; J.G. Sparwenfeldt; [Plan]; [Fasad]

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad