Ritning

Ritning över hus i kvarteret Skansen

[Klara]; Norrmalm; Skansen; Styckgjutaregränden [=Hamngatan]; J.G. Sparwenfeldt; [Plan]; [Fasad]

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Ritning till stenhus på Södermalm 1713 ("äldsta bygglovsritningen")

Ritning till stenhus på Södermalm 1713 ("äldsta bygglovsritningen")