Dekorativ Illustration: Äldre kartavy över Riddarholmen och Helgeandsholmen
Montage: Omslag till Nattkorpen av Johan Rundberg 2021, Stockholms stadsbibliotek. Karta över Stockholm, 1885. Upphov: A.R. Lundgren, Herman Markman. Stadsarkivet.

Nattkorpens Stockholmskarta

Boken Nattkorpen av Johan Rundberg utspelar sig i Stockholm. Mika är en tjej som bor på barnhemmet där hon själv växte upp. Nu tar hon hand om de yngre barnen. Och blir indragen i en kuslig historia, där hon måste hjälpa polisen stoppa en mördare - Nattkorpen.

Lärarhandledning för:

Läs boken Nattkorpen av Johan Rundberg (Natur och kultur, 2020) tillsammans i klassen. Boken finns att låna i klassuppsättning för kommunala skolor i Stockholm genom Cirkulationsbiblioteket.

Skriv ut Nattkorpens Stockholmskarta på A3.

Kartan i den här uppgiften är från 1885, alltså ungefär samma år som berättelsen utspelar sig. Fem platser är markerade, där eleverna fyller i en sammanfattning av vad som utspelar sig i boken.

Låt eleverna arbeta med att sammanfatta handlingen på kartan, enskilt eller i grupp. Ett tips är att ha en karta uppsatt på väggen i klassrummet eller på tavlan under läsningen. Du kan också skriva ut instruktionen som pdf.

1885 års karta finns också som digital, zoombar karta på Stockholmskällan. Ta upp den på tavlan och följ med direkt i den under läsningen.

Lärarhandledning Nattkorpen.jpg Nattkorpenkarta mini.jpg

Tips!

När ni läser boken stöter ni på föremål, yrken och företeelser som är ovana för oss idag. Pröva att söka på dem i Stockholmskällan för att ge eleverna en bild av vad det var eller hur det såg ut. Till exempel "Allmänna barnhuset"

Till dig som är elev

Uppgift 1 – Sammanfatta berättelsen på kartan

Mika i Nattkorpen rör sig mellan olika platser i Stockholm. Fem av platserna är inringade på kartan: Allmänna barnhuset, Serafimerlasarettet (Serafen), Hötorget, Mynttorget och Kungliga slottet.

  • Skriv en sammanfattning av vad som händer på platsen i varje ruta.
  1. Vad händer?
  2. Vilka personer är där?
  3. Varför får vi som läser boken veta det här, tror du?

Uppgift 2 – Sätt ut egna platser på kartan

Handlingen i boken utspelar sig på flera platser, än de fem som redan är markerade på kartan.

  • Sätt ut egna markeringar på kartan och berätta vad som händer där
  1. Hitta en plats i berättelsen som inte är utsatt på kartan redan.
  2. Markera platsen på kartan
  3. Skriv en kort sammanfattning av vad som utspelar sig på platsen. (Du kan skriva sammanfattningen på ett annat papper, eller där det finns plats på kartan)

Uppgift 3 – Fundera som författaren

Tror du att författaren har använt kartan för att skriva Nattkorpen?

  1. Varför?
  2. Varför inte?

Källmaterial till uppgiften

Uppdaterad