Text

Dragontorpet i Abrahamsberg

(texten kommer från en skylt som finns uppsatt vid torpet)

Dragontorpet i Abrahamsberg är ett soldattorp. Det är ett av de sista i sitt slag i Bromma. Av socknens 103 kända torp och stugor finns idag bara 10 kvar och vissa av dem är ombyggda. Adressen är Gustav III:s väg 5.

Soldattorpen infördes av Karl XI i slutet av 1600-talet för att förse krigsorganisationen med indelta soldater med boställen. Totalt i Sverige fanns mellan 20 000 – 30 000 soldattorp, 9 av dem låg i Bromma socken. I den kategorin fanns ryttar- eller dragontorp men även båtsmanstorp.

Bromma underhöll fyra dragoner. De hölls av de rustade säterierna Bällsta, Ranhammar och Ulvsunda. Här fanns även fem båtsmän. Dragontorpet i Abrahamsberg är det enda kvarvarande ryttartorpet i Bromma och Norrby båtsmanstorp i Riksby är det enda kvarvarande båtsmanstorpet. Båda är troligen från 1700-talet. Möjligen är Dragontorpet hitflyttat från Ranhammar eller Linta by.

Torpet finns på kartor från 1829 och framåt och omnämns i husförhörsprotokoll från och med 1779. Vid mitten av 1800-talet, då dragonen Gustaf Abraham Pihl bodde här, fick torpet namnet Abrahamsberg. Pihl fanns kvar till 1885, då Frans Krig flyttade till torpet som Brommas siste indelte soldat. Krig var 18 år gammal, då han blev dragon i Livregementet till häst.

Sonen Sixten Krig övertog torpet 1916 och fortsatte den sophämtningsrörelse som fadern påbörjat efter soldattiden.Soptippen låg vid nuvarande korsningen av Tunnlandsvägen och Fredrikslundsvägen i Åkeslund. Torpet byggdes även ut med en svingård för 200 svin.

Dragontorpet ligger vid Gustav III:s Väg som är en del av den gamla Drottningholmsvägen vilken invigdes 19 augusti 1787 av Gustav III. Vägen underlättade resandet mellan Stockholms slott och Drottningholm.

Stadsdelen fick 1937 sitt namn efter dragontorpet Abrahamsberg. I nutid har dragontorpet haft funktion som lekpark.

Stockholms stadsmuseums skyltning
Stadsmuseet skyltar i första hand fornlämningar och kulturhistoriskt värdefulla parker och grönområden. Undantagvis skyltas också vissa torp och äldre gårdar.