Gamla och nya Liljeholmsbroarna från Liljeholmen mot Södermalm
Foto

Gamla och nya Liljeholmsbroarna från Liljeholmen mot Södermalm

Alldeles till höger om Gamla Liljeholmsbrons landfäste på Södermalmssidan skymtar Jakobsbergs malmgård.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Omöjligt med rösträttsförening i Liljeholmen - ej det ringaste intresse

Omöjligt med rösträttsförening i Liljeholmen - ej det ringaste intresse

Utsikt från Liljeholmsbron

Utsikt från Liljeholmsbron