Film & rörlig bild
Upphov: Johnson-prod. A.B.. Kungliga biblioteket

Liljeholmsbron inviges

Den 15:e juni 1954 invigdes den nya Liljeholmsbron. Här får vi se hur det komplicerade trafiksystemet styrs från manövertornet innan borgarrådet Helge Berglund håller ett klargörande tal vid invigningen. Han ger en kort och koncis historik över de äldre Liljeholmsbroarna, och en inklippt bild av den äldsta som fanns ända från 1660-talet fram t.o.m. 1890 visas. På det följer ett bildsatt resonemang om att de broar som byggdes under det tidiga 1900-talet visat sig vara underdimensionerade för den växande storstaden, och därför i flera fall fått ersättas av nya.

Hårddata om den nya bron presenteras stolt: Den är 389 meter lång, 14 meter bred med körbanebredd av 11 meter.

Efter stadsfullmäktiges ordförande Carl Albert Anderssons tal sänker man ned brohalvorna och släpper över de första fotgängare över bron. Sedan kommer ”skinnknuttar” på motorcykel och bilister.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad