Film & rörlig bild

Liljeholmsbron inviges

Den 15:e juni 1954 invigdes den nya Liljeholmsbron. Här får vi se hur det komplicerade trafiksystemet styrs från manövertornet innan borgarrådet Helge Berglund håller ett klargörande tal vid invigningen. Han ger en kort och koncis historik över de äldre Liljeholmsbroarna, och en inklippt bild av den äldsta som fanns ända från 1660-talet fram t.o.m. 1890 visas. På det följer ett bildsatt resonemang om att de broar som byggdes under det tidiga 1900-talet visat sig vara underdimensionerade för den växande storstaden, och därför i flera fall fått ersättas av nya.

Hårddata om den nya bron presenteras stolt: Den är 389 meter lång, 14 meter bred med körbanebredd av 11 meter.

Efter stadsfullmäktiges ordförande Carl Albert Anderssons tal sänker man ned brohalvorna och släpper över de första fotgängare över bron. Sedan kommer ”skinnknuttar” på motorcykel och bilister.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Gamla Liljeholmsbron, Hornstull. I bakgrunden Stockholms södra stadsport med tullhusen invid

Gamla Liljeholmsbron, Hornstull. I bakgrunden Stockholms södra stadsport med tullhusen invid

Gamla Liljeholmsbron

Gamla Liljeholmsbron

Gamla och nya Liljeholmsbroarna från Liljeholmen mot Södermalm

Gamla och nya Liljeholmsbroarna från Liljeholmen mot Södermalm

Helge Berglund. Ledamot av stadsfullmäktige 1950-1965. Trafik- och stadsbyggnadsborgarråd 1946-1965

Helge Berglund. Ledamot av stadsfullmäktige 1950-1965. Trafik- och stadsbyggnadsborgarråd 1946-1965

Hornstull
Tema

Hornstull

På 1600-talet byggdes den första bron mellan Liljeholmen och Södermalm. Då var området kring Hornstull nästan landsbygd och långt in på 1700-talet var området ganska glest befolkat…

Liljeholmsbron : redogörelse för dess tillkomst, konstruktion och utförande m m. /  Albert Lundberg och Ernst Julius Nilsson

Liljeholmsbron : redogörelse för dess tillkomst, konstruktion och utförande m m. / Albert Lundberg och Ernst Julius Nilsson

Liljeholmsbron

Liljeholmsbron

Nya Liljeholmsbron 9/10 1928 / Stockholms hamnstyrelse

Nya Liljeholmsbron 9/10 1928 / Stockholms hamnstyrelse

Tunnelbanebygget Lindhagensgatan-Kungsgatan

Tunnelbanebygget Lindhagensgatan-Kungsgatan