Foto

Liljeholmsbron

(texten kommer från en skylt som finns uppsatt på Liljeholmsbron)

Den första bron, Hornsbron, var en pålbro 1669 (av Tessin d.ä.), ersatt omkring 1680 av en flottbro (från 1890 öppningsbar) från Hornstulls tullhus, vilket revs 1933. 1915 byggdes en kraftigare träbro längre österut för spårvägs- och biltrafik, ersatt av en öppningsbar högbro 1928, uppförd av den närbelägna Bergsunds mekaniska verkstad. Arkitekt var Carl Bergsten, konstruktör E. Nilsson. Bron dubblerades i öster 1954. Intill bron gick 1860 – 1929 södra stambanan på en järnvägsbank, delvis bevarad vid Hornstull.

The first bridge on this site was designed by Nicodemus Tessin the Elder in 1669. The present cantilever bridge dates from 1928 and was doubled in width in 1954. The architect was Carl Bergsten and the structural engineer E. Nilsson.

 

Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Broar och viadukter för gatutrafiken / Arne Dufwa

Broar och viadukter för gatutrafiken / Arne Dufwa

Flygbild över Liljeholmen med Liljeholmsbron, Hornstulls Strand och Årstabron 1936

Flygbild över Liljeholmen med Liljeholmsbron, Hornstulls Strand och Årstabron 1936

Liljeholmsbron från Hornstull

Liljeholmsbron från Hornstull

Liljeholmsbron inviges

Liljeholmsbron inviges

Minnets broar / Erik Asklund

Minnets broar / Erik Asklund

Nya Liljeholmsbron 9/10 1928 / Stockholms hamnstyrelse

Nya Liljeholmsbron 9/10 1928 / Stockholms hamnstyrelse

Årsta Holmar, utsikt från järnvägsbron mot Liljeholmsbron

Årsta Holmar, utsikt från järnvägsbron mot Liljeholmsbron