Reklamkort tryckt i rött och svart med bild av tomtar och män som röker samt text.
Bildkonst

Reklamtryck. Carl Fogelin Snus & Tobaksaffärer

Reklamtryck för snus och tobak.

Reklamkort tryckt i rött och svart med bild av tomtar och män som röker samt text.
På trycket står: Carl Fogelin Snus & Tobaksaffärer. Hötorget 13 och Kornhamnstorg 53. och tillhandahåller jag i dessa mina butiker dagligen färskt snus af äkta Ljunglöfs no 1&2 sam de fleste andra välkända snussorter till fabrikspris, äfvensom i öfrigt allt hvad till en väl ordnad Snus-& Tobaksaffär hör. Kommisionslager af herrar P.C. Rettig & Co i Gefle välkända tillverkningar.

Ur Arne Nordenlöw Samling som tillhör Litografiska Museet.
Arne Nordenlöw var litograf och fackligt verksam. Han var aktiv i grundandet av Litografklubbens arkiv och senare i bildandet av Litografiska Museet. När museet öppnade 2005 var han föreningens ordförande. I donationen ingår en omfattande samling med reklamtryck från sekelskiftet 1800/1900.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Fakturahuvud. Brinck Hafström & Co snus-, tobaks-, cigarr & cigarett-fabrik

Fakturahuvud. Brinck Hafström & Co snus-, tobaks-, cigarr & cigarett-fabrik

Fakturahuvud. Renard & Elbe, tobaksfabrik

Fakturahuvud. Renard & Elbe, tobaksfabrik

Historiska underrättelser om tobak och tobaks-handel i Stockholm, från äldsta till närwarande tider: meddelade till upplysning, i anseende till en uppkommen twist emellan kryddkram-handels- och tobaks-handlare-societeterne i Stockholm.

Historiska underrättelser om tobak och tobaks-handel i Stockholm, från äldsta till närwarande tider: meddelade till upplysning, i anseende till en uppkommen twist emellan kryddkram-handels- och tobaks-handlare-societeterne i Stockholm.

Maria Bangata 4, Tobaksfabriken. Tobaksmonopolets nya cigarettillverkning

Maria Bangata 4, Tobaksfabriken. Tobaksmonopolets nya cigarettillverkning

Nytt i Stockholmskällan
Tema

Nytt i Stockholmskällan

Stockholmskällans databas fylls hela tiden på med historiskt källmaterial från våra museer, arkiv och bibliotek. Här hittar du senast publicerade.

Reklamtryck. Tegnér's Extra Caloric Punsch.

Reklamtryck. Tegnér's Extra Caloric Punsch.

Snusdosa från 1700-talet

Snusdosa från 1700-talet

Tobaksmonopolets fabriksanläggning

Tobaksmonopolets fabriksanläggning