Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

”Underrättelse för Allmänheten om kolerasjukdomens kännetecken...” 1866

1866 drabbades Stockholm av sin sista stora koleraepidemi. Även om farsoten denna gång krävde färre dödoffer - 655 är rapporterade - än då koleran för första gången slog till i staden 1834 - då omkring 3700 dödsoffer rapporterades - var det en stor och omskakande händelse.

Texten, som hittas till höger, är utgiven av Svenska Läkare-Sällskapet och Stockholms stads sundhetsnämnd just koleraåret 1866 och är en kort "underrättelse för allmänheten" om hur man känner igen, skyddar sig och, inte minst, kurerar sig från den dödliga sjukdomen.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad