Dödsattest över Carl Johan Andersson från 1859.
Text

Carl Andersson dör i kolera 1859

På grund av dålig hygien, trångboddhet och slum så utbröt det epedemier i Stockholm. År 1834 slog koleran till första gången och sjukdomen återkom sedan i flera omgångar.

Carl Johan Andersson som bodde i Storkyrkoförsamlingen i Gamla stan var en av de tusentals personer som dog av kolera i Stockholm. Så här står det på dödsattesten.

Dödsattest

Dräng Carl Johan Andersson från Storkyrko församling, född år 1824 i Finnaryd, afled härstädes af Cholera den 11/12 kl. halv 11 f[ör]m[iddagen] 1859.

Stockholm och Provisoriska sjukhuset d. 12 Decemb. 1859. Olof Roman. Underläkare.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Kolera-bulletin för Stockholm, den 25 september 1853 ; Cholera-bulletin för Thorsdagen den 13 Oktober 1853 (Sextiondeförsta Choleradygnet.)

Kolera-bulletin för Stockholm, den 25 september 1853 ; Cholera-bulletin för Thorsdagen den 13 Oktober 1853 (Sextiondeförsta Choleradygnet.)

Kolerakyrkogården vid Skansbacken

Kolerakyrkogården vid Skansbacken

När koleran härjade i Stockholm

När koleran härjade i Stockholm

Recept mot Kolera

Recept mot Kolera