Kontakt

Kontaktuppgifter för Utrednings- och statistikkontorets material på Stockholmskällan

Utrednings- och statistikkontoret (USK) i Stockholms stad omvandlades till bolag 2008 och verksamheten övergick till Sweco 2011. Sedan dess är USK inte längre part i Stockholmskällan, men det material som USK publicerat på webbplatsen fram till dess är fortfarande tillgängligt. Sedan 2011 har Sweco uppdraget att sammanställa och tillhandahålla statistik om Stockholm. 

Kontakta Stockholmskällans redaktion 

Samuel Branting
Ansvarsområden: samordning, samarbetet mellan institutionerna, upphovsrättsliga frågor och pedagogisk verksamhet.
E-post: samuel.branting@edu.stockholm.se
Telefon: 08-508 33 858

Martin Nyblom
Ansvarsområden: 
pedagogisk verksamhet och redaktionellt innehåll
E-post:
 martin.nyblom@edu.stockholm.se 
Telefon: 08-508 33 649

Sofia Dahlquist
Ansvarsområden:
samordning, samarbetet mellan institutionerna, pedagogisk verksamhet och redaktionellt innehåll
E-post:
 sofia.dahlquist@edu.stockholm.se 
Telefon: 08-508 33 649

Postadress: Stockholmskällan, Medioteket, Utbildningsförvaltningen, Box 22049, 104 22 Stockholm

Kontakta Stockholms informationstjänst för statistik

Webbplats: https://start.stockholm/om-stockholms-stad/utredningar-statistik-och-fakta/statistik/
E-post: statistik.sthlm@sweco.se

Uppdaterad