Bildkonst
Konstnär: Sevenbom, Johan (1721-1784). Stadsmuseet i Stockholm

Utsikt från Fersenska terrassen över Skeppsholmen, Södermalm och Staden

Konstnär: Sevenbom Johan (1721-1784)
Material och teknik: Olja
Underlag: Duk
Mått i mm: 792x1155

Här står konstnären på Blasieholmen på Fersenska terassen där Handelsbanken idag har sitt huvudkontor. Trädgården hör till ett privatpalats med anor från 1600-talet. I förgrunden ser vi promenerande herrskap i en trädgård med tuktade buxbomshäckar och sirliga blomsterkrukor av gjutjärn på piedestal. Trädgården anlades i mitten av 1700-talet.

Längst till vänster ser vi Skeppsholmen och Skeppsholmsbron. Vid bortre ändan av bron står ett enkelt vakthus. Detta är omtalat i litteraturen som den plats där Carl Michael Bellman skrev sin hyllningssång Gustafs skål till Gustav III:s ära. Det högre huset till höger om bron är amiralitetshuset på Skeppsholmen. Det fungerade i mitten av 1700-talet som spannmålsmagasin. Bakom fartygsriggen skymtar arméns intendenturförråd.

På Strömmen ser vi förutom det tremastade fartyget en slup med fyra rodderskor och tre passagerare. Nedanför terrassen passerar en kunglig slup med sex roddare. Flera skepp är förtöjda vid Stadsgården och Skeppsbron. I horisonten ses Söders höjder med Katarina kyrka.

Målningen ingår i den serie om 15 stockholmsutsikter som Sevenbom gjorde för magistratsalen i Gamla Rådhuset (Bondeska palatset). 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad