Litteraturtips
Författare: Hallerdt, Björn (1925-2015). Stockholms stadsbibliotek

Sevenboms Stockholm : Johan Sevenbom - förnyare av svensk landskapskonst under 1700-talet / Björn Hallerdt

Stockholmskonstnären Sevenbom var en pionjär i fråga om perspektiviskt riktiga bilder. Många känner igen hans stadsutsikter från 1760- och 1770-talet som även bidrar med en ovärderlig bild av Stockholms topografi och bebyggelse från denna tid. Förgrundspartierna skildrar såväl arbetslivet vid stränderna och på vattnet som ståndsmässigt flanerande och lättjefullt dagdriveri. Välkända är även hans bilder av de kungliga slotten. Men vad vet vi egentligen om Sevenboms bakgrund och hans liv i Stockholm? Björn Hallerdt, fil.lic. i nordisk etnologi, är född 1925 och var stadsantikvarie i Stockholm och chef för Stockholms stadsmuseum 1975–1991.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad