Litteraturtips

Sevenboms Stockholm : Johan Sevenbom - förnyare av svensk landskapskonst under 1700-talet / Björn Hallerdt

Stockholmskonstnären Sevenbom var en pionjär i fråga om perspektiviskt riktiga bilder. Många känner igen hans stadsutsikter från 1760- och 1770-talet som även bidrar med en ovärderlig bild av Stockholms topografi och bebyggelse från denna tid. Förgrundspartierna skildrar såväl arbetslivet vid stränderna och på vattnet som ståndsmässigt flanerande och lättjefullt dagdriveri. Välkända är även hans bilder av de kungliga slotten. Men vad vet vi egentligen om Sevenboms bakgrund och hans liv i Stockholm? Björn Hallerdt, fil.lic. i nordisk etnologi, är född 1925 och var stadsantikvarie i Stockholm och chef för Stockholms stadsmuseum 1975–1991.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Slottet och Helgeandsholmen från Blasieholmen

Slottet och Helgeandsholmen från Blasieholmen

Utsikt från Blekholmen över trakten mellan Karlberg och Observatoriet

Utsikt från Blekholmen över trakten mellan Karlberg och Observatoriet

Utsikt från Bödelsbacken över Riddarholmen och Staden med Storkyrkan och Tyska kyrkan

Utsikt från Bödelsbacken över Riddarholmen och Staden med Storkyrkan och Tyska kyrkan

Utsikt från Fersenska terrassen över Skeppsholmen, Södermalm och Staden

Utsikt från Fersenska terrassen över Skeppsholmen, Södermalm och Staden

Utsikt från Glasbruksholmen mot Klara och Slottet

Utsikt från Glasbruksholmen mot Klara och Slottet

Utsikt från Kastellholmen över Staden

Utsikt från Kastellholmen över Staden

Utsikt från Kornhamnstorg mot Maria och Skinnarviksbergen

Utsikt från Kornhamnstorg mot Maria och Skinnarviksbergen

Utsikt från Norra Fiskehamnen mot Makalös och adelspalatsen på Blasieholmen

Utsikt från Norra Fiskehamnen mot Makalös och adelspalatsen på Blasieholmen

Utsikt från Röda bodarna över Rådhuset (Bondeska palatset), Riddarhuset och Riddarholmen

Utsikt från Röda bodarna över Rådhuset (Bondeska palatset), Riddarhuset och Riddarholmen

Utsikt från nuv. Mynttorget över Slaktarhusbron, Blasieholmen och Lejonbacken

Utsikt från nuv. Mynttorget över Slaktarhusbron, Blasieholmen och Lejonbacken

Utsikt över Staden mellan broarna, Riddarhuset, Riddarholmen och Södermalm

Utsikt över Staden mellan broarna, Riddarhuset, Riddarholmen och Södermalm