Omslag Fersenska palatset
Litteraturtips
Författare: von Ajkay, Anna (f. 1925). Stockholms stadsbibliotek

Fersenska palatset : tradition och förnyelse på Blasieholmen / Anna von Ajkay

På 1970-talet restaurerades Fersenska palatset, en av Blasieholmens ståtliga byggnader, med torn och grönskande terrass med utsikt över Stockholms ström. En av de byggnadshistoriska experterna från Stadsmuseet som var inblandade i restaureringsarbetet, Anna von Ajkay, forskade i husets historia och gav ut den här boken 1977, året efter det att restaureringen var klar.

Här berättas både byggnadens och platsens historia, från 1630-talet och framåt. Palatset har haft olika namn beroende på vilken familj som ägt och bott i det genom åren, varav en var familjen von Fersen. Den mest berömda familjemedlemmen, Axel von Fersen, bodde här som barn och flyttade tillbaka i vuxen ålder 1799, men både före och efter den Fersenska perioden har huset tillhört intressanta personligheter. En av dem var Anna Maria Soop, som hyrde ut sitt hus till både skötsamma och mindre skötsamma hyresgäster ur societeten. Mot slutet av sitt liv ägnade hon sig åt välgörenhet och inrättade ett fattighus på en angränsande tomt vid Stallgatan, och den som blir nyfiken på vad fattighjonen åt hittar i boken en veckomatsedel.

Här finns också många ritningar, porträtt, landskapsmålningar och fotografier. I slutet av boken visas några av de kontor som kom till under restaureringen, där Handelsbankens personal arbetar. Dessa 1970-talsmiljöer har nu också blivit historia. 198 sidor.

I WACHTMEISTERSKA PERIODEN
Blasieholmens första stenhus
Blasieholmen blir stadsdel
Wachtmeisterska huset
Huset under Anna Maria Soops tid
Soopska fattighuset
Blasieholmen under 1700-talets första hälft

II FERSENSKA PERIODEN
Arvskiftet
Carl Hårleman
Moderniseringen av äldre hus
Hårlemans ombyggnad
Palatsanläggningen förverkligas
Terrassträdgårdarna
Byggherren Fredrik Axel von Fersen
Jean Erik Rehns inredning
Familjeliv
Hans Axel von Fersen
Palatset i början av 1800-talet
Blasieholmen i början av 1800-talet
Fersenska perioden går mot sitt slut
De sista åren i palatset

III SÖRENSENSKA PERIODEN
Fersenska egendomen blir spekulationsobjekt
Industrimannen Sörensen
Projektet
Sörensenska huset
Helgo Zettervalls insats
Palatsets ombyggnad
Nybyggnadens inredning
Hyrespalats
Familjeliv
Nya tider på Blasieholmen – Handelsbanken tar vid
Hot mot anläggningens fortbestånd

IV NUTID

GLIMTAR FRÅN RESTAURERINGSARBETET

Källor och litteratur

Personregister

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad