Laverad teckning i fågelperspektiv över byggnader och gator kring Kungsträdgården i Stockholm.
Ritning

Förslag till anordnande av industri- och konstutställning i Kungsträdgården och på angränsande platser

Ej genomfört förslag. Utställningsområdet förlades istället på Djurgården. 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Panorama över planerad Stockholmsutställning 1897

Panorama över planerad Stockholmsutställning 1897

Vy över Stockholmsutställningen 1897, sedd från Djurgårdsbrunnsviken

Vy över Stockholmsutställningen 1897, sedd från Djurgårdsbrunnsviken