Laverad teckning i fågelperspektiv över byggnader och gator kring Kungsträdgården i Stockholm.
Ritning
Arkitekt: Lilljekvist, Fredrik (1863-1932). Stockholms stadsarkiv

Förslag till anordnande av industri- och konstutställning i Kungsträdgården och på angränsande platser

Ej genomfört förslag. Utställningsområdet förlades istället på Djurgården. 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad