Text
Författare: Valdus Bengtsons pappa. Stockholms stadsarkiv

Brev till "krigsprästen" Valdus Bengtson från fadern om varför man går i krig

Håkan Gustaf Valdus Bengtson, präst (född 1873), kyrkoherde i Masthuggsföramlingen i Göteborg 1908-1915 och sedan i Oskars församling i Stockholm från 1916 företog 1915 en resa till Tyskland för att studera själavården i fält och över huvud de religiösa och moraliska förhållandena under krigsåren. I skriften “Under krigets fostran”(1915) skildrade han sina erfarenheter.

Efter sin resa ner till kriget får den blivande kyrkoherden i Oskars församling det här brevet från sin far. Fadern resonerar här, bland annat utifrån sina krigserfarenheter från 1864, om hur man tänker och känner i krig.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad