Svart-vit bild med en byggarbetsplats och en hög kran i mitten av bild. Pelare sticker upp ur marken och plankor ligger utslängda. I bakgrunden syns en skorsten med rök och flera byggnader.
Foto
Fotograf: Ericson, Bror. Stadsmuseet i Stockholm

Simplexpålkran i arbete vid grundläggningen av Stadshuset.

En större del av Stadshuset vilar på betongpelare gjutna med den så kallade Simplexmetoden. Ingenjören Henrik Kreüger, som arbetade med Stadshusets grundläggning, hade sett metoden utomlands. 

Metoden hade aldrig tidigare prövats i Sverige och det var säkerligen nervöst för arbetarna. Den gick ut på att stålrör med gjutjärnsspetsar drevs ner i marken och fylldes med betong innan röret drogs upp igen. Kvar blev betongpelaren och den spetsiga änden av järn.  På bilden syns simplexpålarna som sticker upp ur vattnet och i bakgrunden står pålningskranen, den så kallade ”hejaren”.

Bilden ingår i Stadsmuseets fotosamling, tillsammans med många andra bilder från när Stadshuset byggdes åren 1912–1923. I Digitala Stadsmuseet finns bilderna samlade i den så kallade Stadshussamlingen. Ett urval av bilderna visas under 2023 i Stadsmuseets utställning Vi som byggde Stadshuset, som uppmärksammar 100-årsjubileet av Stadshusets invigning.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad