Tryck i färg, med skog i grönt, vatten i blått och förklaring med bilder över symboler och streckningar under kartbilden.
Karta
Upphov: Topografiska corpsen. Stockholms stadsarkiv

Trakten omkring Stockholm i 9 blad 1861 – kartblad 5 ”Mellersta bladet”, översett 1891

”V. Mellersta bladeDandet” ingår i kartverket Trakten omkring Stockholm i IX blad, som gavs ut första gången 1861. Det mellersta bladet är uppmätt 1844-1845 och kompletterat med nya uppgifter (”öfversedd”) år 1891. Kartan är i skala 1:20000 och utgiven av Topografiska kåren.

Bladen i kartverket täcker områden som idag räknas som Stockholms innerstad, förorter och delar av Stockholms län. Det mellersta bladet innehåller innerstaden samt bland annat: Alvik, Brännkyrka, Djurgården, Gröndal, Hökmossen, Enskede, Frescati, Haga, Hersby, Hägersten, Hästhagen, Järla, Kärrtorp, Ladugårdsgärdet, Lidingö, Liljeholmen, Lilla Essingen, Nacka, Traneberg, Sandsborg, Sickla, Solberga, Solna, Stora Essingen, Västberga, Äppelviken, Årsta, Örby och Örnsberg. 

Genom färger, linjer och symboler förmedlas många typer av information. Du hittar förklaring till kartan längst ner på bladet. Kartan visar bland annat läns-, härads- och sockengränser, olika typer av vägar, gångstigar, järnvägar, flera sorters broar och (större) trädgårdar. Det går att utläsa om det är barrskog, lövskog, berg, kärr eller sank äng. 

Kartan har också symboler för järnvägsstationer, gästgivargårdar, olika typer av torp, för tingshus, sockenmagasin, lastplatser, skeppsvarv, kyrkor av trä eller sten, prästgårdar, vatten- eller väderkvarnar, sågar och större brädgårdar. Utöver detta har Stockholms kommun och stadens markägor utanför kommungränsen ringats in i rött. 

Se hela kartverket

Under ”Mer i Stockholmskällan” finns länkar till de andra kartbladen. Där finns också en samlande post för hela kartverket, med bildfiler i lite lägre upplösning (150 dpi). 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad