Tryck i färg, med skog i grönt, vatten i blått och förklaring med bilder över symboler och streckningar under kartbilden.
Karta
Upphov: Topografiska corpsen. Stockholms stadsarkiv

Trakten omkring Stockholm i 9 blad 1861 – kartblad 7 ”Nordöstra bladet”, översett 1892

”VII. Nordöstra bladet” ingår i kartverket Trakten omkring Stockholm i IX blad, som gavs ut första gången 1861. Det nordöstra bladet är uppmätt år 1844-1850 och kompletterat med nya uppgifter (”öfversedd”) år 1892. Kartbladet är i skala 1:20000, utgivet av Topografiska kåren och tryckt vid Generalstabens Litografiska Anstalt 1903.

Bladen i kartverket täcker områden som idag räknas som Stockholms innerstad, förorter och delar av Stockholms län. Det nordöstra bladet innehåller bland annat: Bogesund, Gåsvik, Karlsudd, Kullö, Lidingön, Margretelund (Åkersberga), Resarö, Rydboholm, Svartgarn, Svinninge, Svinningeudd, Södergarn, Uddby, Vaxholm, Yttringe och Ryd (Östra Ryd).

Genom färger, linjer och symboler förmedlas många typer av information. Du hittar förklaring till kartan längst ner på bladet. Kartan visar bland annat läns-, härads- och sockengränser, olika typer av vägar, gångstigar, järnvägar, flera sorters broar och (större) trädgårdar. Det går att utläsa om det är barrskog, lövskog, berg, kärr eller sank äng. 

Kartan har också symboler för järnvägsstationer, gästgivargårdar, olika typer av torp, för tingshus, sockenmagasin, lastplatser, skeppsvarv, kyrkor av trä eller sten, prästgårdar, vatten- eller väderkvarnar, sågar och större brädgårdar. 

Se hela kartverket

Under ”Mer i Stockholmskällan” finns länkar till de andra kartbladen. Där finns också en samlande post för hela kartverket, med bildfiler i lite lägre upplösning (150 dpi). 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad