Tryck i färg, med skog i grönt, vatten i blått och förklaring med bilder över symboler och streckningar under kartbilden.
Karta
Upphov: Topografiska corpsen. Stockholms stadsarkiv

Trakten omkring Stockholm i 9 blad 1861 – kartblad 3 ”Sydvestra bladet”, översett 1893

”III. Sydvestra bladet” ingår i kartverket Trakten omkring Stockholm i IX blad, som gavs ut första gången 1861. Det västra bladet är uppmätt år 1845 och kompletterat med nya uppgifter (”öfversedd”) år 1893. Kartan är i skala 1:20000, utgiven av Topografiska kåren och tryckt vid Generalstabens Litografiska Anstalt 1893.

Bladen i kartverket täcker områden som idag räknas som Stockholms innerstad, förorter och delar av Stockholms län. Det nordvästra bladet innehåller bland annat: Alby, Björnkulla, Botkyrka, Ekebyhov, Fittja, Flemingsberg, Hallunda, Herrängen, Hågelby, Masmo, Norsborg, Skärholmen, Slagsta, Tullinge, Tumba, Visättra och Vårby. 

Genom färger, linjer och symboler förmedlas många typer av information och det finns förklaring till kartan längst ner på bladet. Kartan visar bland annat läns-, härads- och sockengränser, olika typer av vägar, gångstigar, järnvägar, flera sorters broar och (större) trädgårdar. Det går att utläsa om det är barrskog, lövskog, berg, kärr eller sank äng. 

Kartan har också symboler för järnvägsstationer, gästgivargårdar, olika typer av torp, för tingshus, sockenmagasin, lastplatser, skeppsvarv, kyrkor av trä eller sten, prästgårdar, vatten- eller väderkvarnar, sågar och större brädgårdar. 

Se hela kartverket

Under ”Mer i Stockholmskällan” finns länkar till de andra kartbladen. Där finns också en samlande post för hela kartverket, med bildfiler i lite lägre upplösning (150 dpi). 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad