Lektion åk 7-9. Historiebruk i Stadshuset

Historiebruk i Stadshuset

Historiebruk handlar om hur vi människor använder historia i olika syften. I det här quizet får du koll på några detaljer i Stadshuset som berättar en äldre historia än själva huset.

Till dig som är lärare

Lektionsförslag i historia, åk 7-9

I den här uppgiften tränar eleverna:

  • historiebruk
  • historisk referensram

Quizet har sex frågor som handlar om historiska referenser i Stockholms stadshus, byggt 1911-1923. Till varje fråga finns ett facit med förklaring, och en fundera-fråga där eleven reflekterar över historiebruket. Besök gärna Stadshuset tillsammans med eleverna innan ni gör quizet. Det går också bra att göra quizet utan närmare förförståelse, Utifrån facit går det då istället att använda fundera-frågorna för att resonera om hur historien har använts i Stadshuset.

Du kan skriva ut lärarhandledningen med facit som pdf, eller arbeta efter informationen direkt här på sidan. 

Läs mer om Stockholms stadshus historia i temaartikeln Stadshuset Stadshuset.png

Till dig som är elev

Fråga 1. 
Vilka detaljer i Stockholms stadshus ska påminna oss om det gamla slottet Tre kronor?

1. Portalen mot innergården och guldmosaiken på väggarna i Gyllene salen
X. Höjden på tornet och målningarna i taket i Rådssalen
2. Teglet i fasaden och de tre gyllene kronorna på tornet

Fundera: Varför finns det referenser till slottet Tre kronor i Stadshuset?

Flygfoto över Stadshuset

Flygfoto över Stadshuset

Fråga 2.
På utsidan av Stadshuset finns ett tomt gravmonument. Över vem då?

1. Ragnar Östberg, arkitekten som ritade Stadshuset
X. Birger Jarl, som kallas Stockholms grundare
2. Erik den helige (Sankt Erik), Stockholms skyddshelgon

Fundera: Vad finns det för poäng med att bygga ett tomt gravmonument i Stockholm? Och vad betyder det att det ser ut som om personen är begravd i Stockholm i alla fall?

En sarkofag intill en tegelfasad
Sarkofagen vid Stockholms stadshus

Fråga 3. I Stadshusets trädgård står det en staty på en hög pelare. Vem är det?

1. Gustav Vasa, kung av Sverige 1523-1560
X. Birger Jarl, som sägs ha grundat Stockholm
2. Engelbrekt Engelbrektsson, som ledde ett uppror mot kungen under Kalmarunionen på 1400-talet.

Fundera: Varför har den här personen fått en hedersplats som staty?

Stadshusträdgården från Stadshuset

Stadshusträdgården från Stadshuset

Fråga 4. Stadshuset byggdes 1911-1923, men det finns detaljer i huset som är mycket äldre. Vilka då?

1. De vävda tapeterna i Ovalen och träporten i fasaden mot parken är från 1600-talet
X. Teglet i fasaden är från slottet Tre kronor
2. Gardinerna i Rådssalen är från 1200-talet

Fundera: Varför stoppade arkitekten in gamla detaljer i ett nybyggt hus?

Stadshuset, interiör

Stadshuset, interiör

Fråga 5. Varför är taket i Rådssalen målat med mönster av blommor och ornament?

1. För att det skulle matcha gardinerna
X. För att se ut som ett långhus från vikingatiden
2. För att det är en tradition, exempelvis i Dalarna

Fundera: Hur hänger nationalromantik ihop med nationalism?

Stadshuset. Rådsalen, taket

Stadshuset. Rådsalen, taket

Fråga 6. Stadshuset invigdes på midsommarafton 1923. Varför just då?

1. För att det var 400 år efter Gustav Vasas intåg i Stockholm
X. För att midsommarafton är en gammal tradition
2. För att Sverige införde demokrati då

Fundera: Varför var det här datumet en viktig symbol att uppmärksamma?

Stadshusets invigning 1923

Stadshusets invigning 1923

På midsommarafton 1923 invigdes Stadshuset. Det var på dagen 400 år efter Gustav Vasas intåg i Stockholm. Verner von Heidenstam och Hjalmar Branting invigningstalade.