Sjukjournal
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

8-åriga Harriet sjuk i difteri - 1932

8-åriga Harriet sjuk i difteri - 1932
Harriet Westman var 8 år när hon blev sjuk i den smittsamma sjukdomen difteri.

Harriet gick på Kungsholms folkskola där det skett ett utbrott av difteri och många barn blivit sjuka. I journalen där man kan läsa om familje- och bostadsförhållanden står det att bostaden, som var på två rum och kök, var dålig. Det står också att hon vistats i hemmet och i skolan.

Under rubriken ”liknande sjuka” kan vi läsa ingen i familjen var sjuk. Men i hennes klass i skolan hade 2 fall konstaterats. 

Difteri är i första hand en luftvägssjukdom som kan ge kraftiga symtom som smärta, svullnad och tjocka beläggningar i halsen. Difteri var en vanlig sjukdom i Sverige i början av 1900-talet, och flera tusen barn dog varje år. 

I Europa och Nordamerika kom det vaccin mot difteri i slutet av 1940-talet. Med hjälp av vaccin och bättre hygien minskade antalet smittade och numera är sjukdomen mycket ovanlig i Sverige.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad