Omslagsbild Arbetare i strejk
Litteraturtips
Författare: Cederqvist, Jane (f. 1945). Stockholms stadsbibliotek

Arbetare i strejk : studier rörande arbetarnas politiska mobilisering under industrialismens genombrott : Stockholm 1850-1909 / Jane Cederqvist

Hur uppstod en politiskt medveten arbetarklass? Det undersöker Jane Cederqvist i den här avhandlingen. Hon har gått igenom en stor mängd information från bland annat fackföreningar och tidningar, som handlar Stockholm under åren 1850-1909. Fokus ligger på de många strejker som genomfördes i huvudstaden, från de tidiga årens lokala småstrejker till de senare årens större organiserade masstrejker. Här beskrivs till exempel en mindre grupp strejkande gatuarbetare som var missnöjda med lönen och de 3000 strejkande under sommaren 1881. Ett kapitel handlar om kvinnor i strejk. En av de större kvinnostrejkerna skedde hösten 1897 bland bryggeriarbeterskor.

Boken inleds med ett kapitel om industrialismen i Stockholm 1860-1910 och avslutas med en sammanfattning på engelska samt en käll- och litteraturförteckning. 176 sidor.

Innehåll

Inledning
Stockholms industrialisering 1860-1910
Förindustriella protester – en introduktion till klassmedvetande
Strejker 1860-1909. En översikt
Strejkernas karaktär
De tidigaste strejkerna och den första strejkvågen
Fackföreningsrörelsen och arbetarklassens mål
Strejkbeteenden bland olika strata
Sommaren 1881
Olika stratas strejktaktik
Ytterligare strejkkaraktäristika från statistisk utgångspunkt
Defensiva strejker bland olika strata
Kvinnostrejker
Slutdiskussion
Summary
Bilaga I Definitioner, källmaterial och metod
Förkortningar
Bilaga II Källförteckning till strejker och lockouter i Stockholm 1850-1909
Noter
Käll- och litteraturförteckning
Förteckning över figurer, diagram och tabeller

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad