Dödsannons i Social-demokraten 27 oktober 1896
Text
Upphov: Okänd. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Uthängda strejkbrytande tobaksarbetare år 1896

1896 utkämpades en stor föreningsrättsstrid mellan Sveriges tobaksarbetare och Cigarrfabrikantföreningen som representerade arbetsgivarsidan.

1896 lät fackförbundet Svenska tobaksindustriarbetareförbundet publicera en dödsannons i tidningen Social-Demokraten. Symboliken är drastisk, men mycket stod på spel. Konflikten rörde inte lönenivåer eller avtalsdetaljer, utan tobaksarbetarnas rätt att överhuvudtaget organisera sig fackligt.

Cheferna lockoutade alla sina anställda vilket innebar att de inte fick komma in på arbetsplatsen. Sen krävde cheferna att de skrev under personliga deklarationer där de lovade att inte bli medlemmar i någon fackförening.

Med ryggen mot väggen valde fackföreningen att betala ut konfliktersättning inte bara åt medlemmar, utan också åt alla de oorganiserade arbetskamrater som fann sig utestängda från sina arbeten.

Den bitterhet som riktades mot de som valde att skriva under och gå tillbaka till arbetet, har inte bara lämnat spår i Social-Demokratens med denna dödsannons, utan också i fackföreningens arkiv. 

I fackförbundets arkiv återfinns både listade namn på de som gått tillbaka till arbetet och därigenom uteslutits från fackförbundet, och de som efteråt önskat komma tillbaka som medlemmar. En av de omnämna fabrikerna är Hellgrens tobaksfabrik, i kvarteret Bryggaren (nuvarande Nattugglan) på Södermalm. 

Uppdaterad