Foto
Fotograf: Gallén, Börje. Spårvägsmuseet

Tobaksmonopolets fabriksanläggning

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad