Text

Stockholm nämns i en medeltida text

Fogden Saxe och borgerskapet i Stockholm kungör att Asmund Smeds svärmor Ranghelf och S:ta Klaras klosters syssloman Håkan ”galli” i deras närvaro lagligen genomfört ett byte på så sätt, att Håkan överlämnat en klostret tillhörig gård på Norrmalm, värd 10 mark, i Ranghelfs och hennes arvingars ägo, på villkor att var och en som bebor gården skall betala en avgift för den till klostret liksom man betalar för andra jordlotter på samma ställe.

I utbyte hade Håkan för klostrets räkning mottagit 2 1/2 örtugland i byn Viby, ”marchem” (Markims) socken, med alla tillägor. Dessutom hade Håkan för klostrets räkning av nämnda fru köpt 1/2 öresland i samma by för 6 mark penningar, varvid han utöver köpeskillingen även givit henne 4 mark penningar såsom vängåva eller mellangift. ’Byfastar och gårdsfastar’ var underfogden Ulf Spegel, borgmästare ”hænzæ fan hedhen”, Botvid Gjurdsson, myntmästarens svärson Nils, ”sildæsuen” (Silla-Sven?), Rikulf, Olof Bunkefot, Jan Vite, ”hænzæ” Svarte, ”vinimar”, ”Thethmarus” från Köln och ”wibal” Krämare.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Abbedissan i S:ta Klara klosters sigill

Abbedissan i S:ta Klara klosters sigill

Klara kloster

Klara kloster

Nytt i Stockholmskällan
Tema

Nytt i Stockholmskällan

Stockholmskällans databas fylls hela tiden på med historiskt källmaterial från våra museer, arkiv och bibliotek. Här hittar du senast publicerade.

S:ta Klara klosters sigill

S:ta Klara klosters sigill

Äldsta belägget för Stockholm, år 1252

Äldsta belägget för Stockholm, år 1252