Sigillkopia av Abbedissan i Klara klosters sigill
Föremål
Upphov: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Abbedissan i S:ta Klara klosters sigill

S:ta Klara kloster var ett katolskt nunnekloster tillhörande Sankta Klaras orden, en systerorden till Franciskanerorden och byggdes genom en donation från Kung Magnus Ladulås år 1286. Klostret låg där Klara kyrka idag står på Norrmalm. Klostret hade flera jordegendomar som de kunde försörja sig på norr och öster om Stockholm.

 Abbedissan var klostrets föreståndarinna och hade bland annat det slutgiltiga ansvaret för klostrets ekonomi. En av klostrets abbedissor var Rikissa, dotter till Magnus Ladulås.

Abbedisssan Anna Reinholdsdotter Leuhusen var klostrets abbedissa mellan ca 1508 och 1525. Stockholm var under Kristian II av Danmark danskstyrt och under befrielsekriget mot Danmark, 1521-1523 utsattes staden för en belägring. Enligt legenden skulle Anna ha erbjudit stadsborna en väg ut ur staden genom klostret men meddelade danskarna om flykten varpå de stockholmare som var fientligt inställda till Kalmarunionen greps och avrättades. Sigillet på bilden är en kopia av abbedissans sigill år 1511.

I äldre tider var det sigillet, inte namnteckningen som gav ett dokument sin giltighet. Sigillet var ofta personligt och man var lika rädd om det som vi idag är rädda om våra kreditkort. 

 


 

Uppdaterad